Pellets

Vi tillhandahåller pellets av hög kvalitet från lokala tillverkare! Pellets från Stockhorvan i Hultsfredoch Bennsäters sågverk i Piggsmåla! Pelletsen tillverkas av ren spån och är helt fri från bark!
Från Stockhorvan finns pellets i småsäck 16kg!

Från Bennsäters finns pellets i bulk och storsäck!

Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets i säck

Värmeloggs

Värmeloggs är bricketter pressade av såg och hyvelspån och passar mycket bra att använda som komplement till eller istället för ved!

Våra loggs är tillverkade i Sverige av Fågelforspellets.

När du eldar med loggs första gången: Tänk på att loggs är väldigt energirika >4,8kwh/kg, så börja försiktigt och lägg inte i mer än hälften av vad du skulle gjort med ved!

Våra värmeloggs ligger förpackade i 10kgs säckar. På en hel pall ligger 105 säckar,totalt 1050kg.

Värmeloggs Värmeloggs Värmeloggs Värmeloggs Värmeloggs Paket med värmeloggs