Pellets

Vi tillhandahåller pellets av hög kvalitet från lokala tillverkare! Pellets från Stockhorvan i Hultsfredoch Bennsäters sågverk i Piggsmåla! Pelletsen tillverkas av ren spån och är helt fri från bark!
Från Stockhorvan finns pellets i småsäck 16kg!

Från Bennsäters finns pellets i bulk och storsäck!

Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets Pellets i säck